Regulamin wysyłki Pakietu Startowego

Regulamin wysyłki Pakietu Startowego
15. Półmaraton Warszawski

  1. Z możliwości wysyłki Pakietu Startowego mogą skorzystać uczestnicy 15. Półmaratonu Warszawskiego.
  2. Wysyłka Pakietu Startowego polega na przesłaniu za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD Polska sp. z o.o. dpd.com.pl przesyłki zawierającej Pakiet Startowy (numer startowy, chip do pomiaru czasu, agrafki i pamiątkową koszulkę – zgodnie z wybraną opcją pakietu startowego) na adres wskazany przez Uczestnika, na zasadach określonych w Regulaminie Świadczenia Usług W Obrocie Krajowym DPD Polska sp. z o.o.
  3. Wysyłka Pakietu Startowego realizowana jest wyłącznie na terytorium Polski.
  4. Wysyłka Pakietu Startowego jest opcją dodatkowo płatną. Opłata za Wysyłkę Pakietu Startowego wynosi 35zł (brutto) za jednego Uczestnika
  5. Zamawianie i opłacanie opcji wysyłki pakietu startowego możliwe jest do 9 marca 11 maja* 4 maja** 2020r. 8 marca 2021r.***
  6. Warunkiem wysyłki pakietu startowego jest posiadanie numeru startowego (nadawanego po zaksięgowaniu opłaty startowej) najpóźniej w dniu 9 marca 11 maja* 4 maja** 2020r 8 marca 2021r.***. oraz przesłanie wyraźnego skanu lub zdjęcia podpisanej Karty Startowej na adres wysylka@maratonwarszawski.com. Termin przesyłania ww. dokumentów upływa 12 marca 14 maja* 7 maja** 2020r 11 marca 2021r***. W przypadku niedostarczenia wymaganych dokumentów, pakiet startowy można odebrać w Biurze Zawodów na standardowych zasadach, zaś opłata za wysyłkę nie jest zwracana.
  7. Osoby korzystające z opcji wysyłki pakietu startowego, w przypadku rezygnacji ze startu, mają możliwość przeniesienia opłaty startowej (o którym mowa w punkcie VI. 9. Regulaminu 15. Półmaratonu Warszawskiego) najpóźniej do dnia 12 marca 14 maja* 7 maja** 2020r 11 marca 2021r***.
  8. Wysyłki będą realizowane na około dwa tygodnie przed Biegiem. W przypadku nieotrzymania przesyłki do dnia 24 marca 26 maja* 19 maja** 2020r. 23 marca 2021r***, Uczestnik powinien zgłosić ten fakt Organizatorowi pod adresem wysylka@maratonwarszawski.com.
  9. Uczestnik korzystający z opcji wysyłki nie ma obowiązku weryfikacji w Biurze Zawodów.

* zmiana z dnia 2019/04/24
** zmiana z dnia 2019/09/10
*** zmiana z dnia 2020/08/10