26 marca 2023 / March 26th, 2023

Regulamin Akcji #BiegamDobrze

Regulamin akcji #BiegamDobrze w ramach 17. Półmaratonu Warszawskiego

1. Uczestnik, w momencie zgłaszania się do biegu, ma obowiązek wyboru jednej spośród możliwych ścieżek rejestracji:
a. tradycyjną – wypełniając formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www imprezy i wnosząc regulaminową opłatę startową
b. charytatywną – biorąc udział w akcji #BiegamDobrze, którą reguluje niniejszy regulamin

2. Aby zgłosić się do udziału w akcji #BiegamDobrze, należy:
a. w formularzu zgłoszeniowym do biegu wybrać „ścieżkę charytatywną”
b. wybrać cel charytatywny na który przeznaczone będą zebrane pieniądze. Cel można wybrać spośród dostępnych 8 organizacji charytatywnych: Fundacja „Rak’n’Roll – Wygraj Życie”, Stowarzyszenie Amnesty International, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, Fundacja Synapsis, Fundacja „Wcześniak Rodzice Rodzicom”, Fundacja Spartanie Dzieciom, Polska Akcja Humanitarna, Fundacja „Na Ratunek Dzieciom z
Chorobą Nowotworową”
c. uzupełnić wymagane dane na profilu zbiórki (strona, która będzie widoczna dla wszystkich użytkowników strony internetowej i przez
którą możliwe jest wsparcie danej zbiórki)
d. wypełnić standardowy formularz zgłoszeniowy do biegu (deklarowany czas, klasyfikacje dodatkowe itd.)

3. Po dokonaniu kompletnego zgłoszenia, Uczestnik otrzymuje wiadomość e- mail z linkiem do swojej indywidualnej strony – profilu zbiórki.

4. Uczestnikom, którzy do 28 lutego 2023 r. zgromadzą na koncie swojej zbiórki co najmniej 400,00 złotych, nadawany jest numer startowy 17. Półmaratonu
Warszawskiego. Koszt startu Uczestnika pokrywa wspierana organizacja charytatywna.

5. Uzyskany w ten sposób numer startowy wraz ze startowym pakietem charytatywnym na 17.Półmaraton Warszawski nie podlega zwrotowi ani
możliwości przeniesienia na innego zawodnika lub inny bieg.

6. Zbiórki osób, które nie uzbierały kwoty wskazanej w punkcie 4 kończą się 28 lutego 2023 r. i zebrane w ten sposób środki przekazywane są zgodnie z
punktem 8 niniejszego regulaminu.

7. Zbiórki osób, które zebrały wskazaną w punkcie 4 regulaminu kwotę (lub ją przekroczyły) trwają do 5 kwietnia 2023 r.

8. Zebrane środki, po potrąceniu kosztów opłat i prowizji (związanych z płatnościami on-line) są dzielone:
a. 90% zebranej kwoty trafia na konto wybranej organizacji charytatywnej
b. 10% zebranej kwoty jest przeznaczane na utrzymanie i rozwój akcji #BiegamDobrze oraz cele statutowe Fundacji „Maraton Warszawski”

9. Podział ten następuje niezależenie od zebranej kwoty i osiągnięcia celu wskazanego w punkcie 4.

10. Uczestnik w dowolnym momencie może zrezygnować z dalszego prowadzenia zbiórki i przenieść swoje zgłoszenie do biegu ze „ścieżki
charytatywnej” do „ścieżki tradycyjnej” poprzez wybranie odpowiedniej opcji w swoim profilu na stronie https://rejestracja.maratonwarszawski.com/.
Wcześniej zebrane środki trafiają do wskazanej organizacji, zgodnie z punktem 8.

11. Zawodnik, uczestniczący w akcji „Biegam Dobrze”, który otrzymał numer startowy, o którym mowa w punkcie 4. może zamówić, zgodnie z regulaminem 17.Półmaratonu Warszawskiego koszulkę bawełnianą lub techniczną, którą należy opłacić najpóźniej do 7.03.2023 r.

12. Uczestników akcji „Biegam Dobrze” obowiązuje Regulamin 17.Półmaratonu Warszawskiego.

Regulamin akcji ”Biegam Dobrze” w ramach New Balance Bieg na Piątkę

 1. Uczestnik, w momencie zgłaszania się do biegu, ma obowiązek wyboru jednej spośród możliwych ścieżek rejestracji:
  a) tradycyjną – wypełniając formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www imprezy i wnosząc regulaminową opłatę startową
  b) charytatywną – biorąc udział w akcji #BiegamDobrze, którą reguluje niniejszy Regulamin
 1. Aby zgłosić się do udziału w akcji #BiegamDobrze, należy:
  a) w formularzu zgłoszeniowym do biegu wybrać „ścieżkę charytatywną”,
  b) wybrać cel charytatywny na który przeznaczone będą zebrane pieniądze. Cel można wybrać spośród dostępnych 8 organizacji charytatywnych: Fundacja „Rak’n’Roll – Wygraj Życie”, Stowarzyszenie Amnesty International, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, Fundacja Synapsis, Fundacja „Wcześniak Rodzice Rodzicom”, Fundacja Spartanie Dzieciom, Polska Akcja Humanitarna, Fundacja „Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową”
  c) uzupełnić wymagane dane na profilu zbiórki (strona, która będzie widoczna dla wszystkich użytkowników strony internetowej i przez którą możliwe jest wsparcie danej zbiórki)
  d) wypełnić standardowy formularz zgłoszeniowy do biegu (deklarowany czas, klasyfikacje dodatkowe itd.)
 2. Po dokonaniu kompletnego zgłoszenia, Uczestnik otrzymuje wiadomość e- mail z linkiem do swojej indywidualnej strony – profilu zbiórki.
 3. Uczestnikom, którzy do 28 lutego 2023 r. zgromadzą na koncie swojej zbiórki co najmniej 200,00 złotych, nadawany jest numer startowy  New Balance Biegu na Piątkę. Koszt startu Uczestnika pokrywa wspierana organizacja charytatywna.
 4. Uzyskany w ten sposób numer startowy wraz ze startowym pakietem charytatywnym na  New Balance Biegu na Piątkę nie podlega zwrotowi ani możliwości przeniesienia na innego zawodnika lub inny bieg.
 5. Zbiórki osób, które nie uzbierały kwoty wskazanej w punkcie 4 kończą się 28 lutego 2023 r. i zebrane w ten sposób środki przekazywane są zgodnie z punktem 8 niniejszego regulaminu.
 6. Zbiórki osób, które zebrały wskazaną w punkcie 4 regulaminu kwotę (lub ją przekroczyły) trwają do 5 kwietnia 2023 r.
 7. Zebrane środki, po potrąceniu kosztów opłat i prowizji (związanych z płatnościami on-line) są dzielone:
  a) 90% zebranej kwoty trafia na konto wybranej organizacji charytatywnej
  b) 10% zebranej kwoty jest przeznaczane na utrzymanie i rozwój akcji #BiegamDobrze oraz cele statutowe Fundacji „Maraton Warszawski”
 8. Podział ten następuje niezależnie od zebranej kwoty i osiągnięcia celu wskazanego w punkcie 4.
 9. Uczestnik w dowolnym momencie może zrezygnować z dalszego prowadzenia zbiórki i przenieść swoje zgłoszenie do biegu ze „ścieżki charytatywnej” do „ścieżki tradycyjnej” poprzez wybranie odpowiedniej opcji w swoim profilu na stronie https://rejestracja.maratonwarszawski.com/.

Wcześniej zebrane środki trafiają do wskazanej organizacji, zgodnie z punktem 8.

 1. Zawodnik, uczestniczący w akcji „Biegam Dobrze”, który otrzymał numer startowy, o którym mowa w punkcie 4. może zamówić, zgodnie z regulaminem New Balance Biegu na Piątkę koszulkę techniczną, którą należy opłacić najpóźniej do 7.03.2023 r.
 2. Uczestników akcji „Biegam Dobrze” obowiązuje Regulamin New Balance Biegu na Piątkę 2023